The Treatment of a Chemical Industry Wastewater in Anaerobic/Anoxic/Aerobic Membrane Bioreactor at Pilot Scale


Aktaş Ö., Şahinkaya E., Yüceyurt M., Uludağ M.

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), vol.31, no.2, pp.139-147, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: International journal of advances in engineering and pure sciences (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.139-147

Abstract

Bir kimya kompleksinin ortak arıtma tesisinin birincil arıtma çıkışından temin edilen atık suyun yaklaşık 16 m3 hacminde pilot ölçekte

anaerobik, anoksik ve aerobik bölmelerden oluşan batık membran biyoreaktör sisteminde arıtımı yaklaşık sekiz ay boyunca takip edilmiştir.

Çalışmada kullanılan atıksu, organik bileşiklerinin azot içermesi ve yüksek amonyum nedeniyle yüksek azotun yanı sıra üretimde kullanılan

boya ve pigmentler nedeniyle yüksek renk de içermektedir. Atıksuda 1500-2000 mg/L seviyelerinde olan KOİ, MBR çıkışında % 80-

88 arasında değişen giderim verimleriyle 200-300 mg/L seviyelerine düşmüştür. Toplam azot (TN) ise 200-250 mg/L’den % 70-80 arasında

değişen giderim verimleriyle 40-50 mg/L seviyelerine indirilebilmiştir. TN’nin daha fazla düşürülememesi, girişteki yüksek TN nedeniyle

geri devir arttırılsa bile denitrifikasyonun yeterli olmaması ve atık suyun 20-30 mgN/L kadar biyolojik olarak ayrıştırılamayan organik azot

içermesine bağlanmıştır. Renk gideriminin ise %78±14 verimle stabilize olduğu son 4 aylık dönemde, çıkış renk değerleri 136±64 Pt-Co değerlerine

kadar düşürülebilmiştir. Proses parametreleri kontrol edilerek tıkanma sorunu olmadan reaktörün işletimi başarıyla sağlanmıştır.

Netice itibariyle çalışmalar göstermiştir ki A2O-MBR prosesi ile biyolojik olarak inert organik maddesi ve toplam azotu çok yüksek olan bir

kimya endüstrisi atıksuyu için oldukça yüksek giderim oranları elde edilebilmektedir.