PTFE and C3F6 deposition on the AISI 1050 stainless steel for lubrication by RF plasma


Teke E., Varol H., Bozduman F., Güleç A., Öksüz L., Manolache S., ...More

Plasma Science (ICOPS), 2012 Abstracts IEEE International Conference on, Edinburg, Scotland, 08 July 2012, pp.2-115

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edinburg
  • Country: Scotland
  • Page Numbers: pp.2-115

Abstract

In this study, on surface of heat treated AISI 1050 stainless steel was coated in RF vacuum plasma system with different plasma parameters (treatment time, type of gas, power, pressure, electrode distance). First stainless steel surfaces were coated by plasma grafting of sprayed polytetrafluoroethylene (PTFE) using by Argon and Helyum plasma. In the other process, thin layer was deposited by plasma on the stainless steel surface. After the deposition, surface morphology was analysed by Scaning electron microscope (SEM), Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), Atomic force microscope (AFM). Abrasion of samples was tested. As a result of abrasion processes more effective than PTFE coating. Optical emission spectrum (OES) and current-voltage measurements were used for plasma characterization.

 

Bu çalışmada, AISI ısıyla işlenmiş yüzeyi üzerinde 1050 paslanmaz çelik farklı plazma parametrelerinde (arıtma süresi, gaz, enerji, basınç, elektrot mesafesi) RF vakum plazma sistemde kaplanmıştır. Önce çelik yüzeylere Argon ve Helyum plazmayla püskürtülmüş, sonra politetrafloroetilen (PTFE) plazma aşılama ile kaplanmıştır. Diğer süreçte, ince tabaka hekzafluoropropen (paslanmaz çelik yüzey üzerine C3F6) plazmaya  yönlendirilmiş. Çökeltmeden sonra, yüzey morfolojisi elektron mikroskobu (SEM), Enerji-dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDS), Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile analiz edilmiştir. Numunelerin Aşınma testi sonucunda C3F6 kaplamaya göre, PTFE plazma yöntemi daha etkili olmuştur. Optik Emisyon spektrumu (OES) ve akım-gerilim ölçümleri plazma karakterizasyonu için kullanılmıştır.