Kornea Rejeksiyonu Hastalarında Korneayı İnfiltre Eden Lenfosit Alt Gruplarının ve PD-1 Ekspresyonlarının Flow Sitometrik Karakterizasyonu


Creative Commons License

Esen F., Aykut V., Genç S., Taşkapılı M., Deniz G., Oğuz H., ...More

TOD 52. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 18 November 2018, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1