The reaction of airline stocks in Europe to the Covid-19 pandemic: An event study methodology


Creative Commons License

Yiğit F., Canöz İ.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.39, pp.1309-1329, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 39
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.46928/iticusbe.831057
  • Journal Name: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1309-1329

Abstract

The COVID-19 pandemic has struck all life, global economy, and financial markets. It stopped airline transportation in Europe and many regions of the world for a certain period as well as affecting many businesses negatively. In this process, naturally, excessive losses occurred in stock markets. Airline stocks were among the most affected by this situation. From this point of view, this study analyzes 38 airline stocks traded in the stock markets of 14 European countries with “the event study methodology”. The main purpose is to compare the reaction of the airline stocks traded in the stock markets of these countries to the pandemic and to determine whether a statistically significant cumulative average abnormal return is provided from them. Accordingly, event windows are determined as short and long windows within the scope of the event study. The findings show that a statistically significant cumulative average abnormal returns for airline stocks in all countries occurred in the -50  50 event window. Besides, in short event windows around the pandemic announcement on March 11, which is accepted as the event date in this study, airline stocks in some countries respond to the pandemic significantly, while others do not.

COVID-19 salgını tüm yaşamı, küresel ekonomiyi ve finans piyasalarını olumsuz etkiledi. Avrupa’da ve  dünyanın birçok bölgesindeki çoğu işletmeyi olumsuz etkilediği gibi havayolu taşımacılığını da belirli bir  süre durdurdu. Bu süreçte doğal olarak borsalarda aşırı kayıplar yaşandı. Bu durumdan en çok etkilenenler  arasında havayolu pay senetleri de bulunuyordu. Bu açıdan bakıldığında, çalışma 14 Avrupa ülkesinin  borsalarında işlem gören 38 havayolu hissesini “olay çalışması metodolojisi” ile analiz etmektedir. Temel  amaç, bu ülkelerin borsalarında işlem gören havayolu hisse senetlerinin pandemiye tepkisini karşılaştırmak  ve bunların istatistiksel olarak anlamlı kümülatif ortalama anormal getiri sağlayıp sağlamadığını  belirlemektir. Buna göre olay pencereleri, olay çalışması kapsamında kısa ve uzun pencereler olarak  belirlenmiştir. Bulgular, -50  50 olay penceresinde tüm ülkelerdeki havayolu hisse senetleri için  istatistiksel olarak anlamlı kümülatif ortalama anormal getirilerin gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca,  bu çalışmada olay tarihi olarak kabul edilen 11 Mart salgın duyurusunun etrafındaki kısa olay  pencerelerinde, bazı ülkelerdeki havayolu pay senetleri pandemiye önemli ölçüde tepki verirken bazıları  vermemektedir.