Dünyada Kağıt Para Kullanımı ve Osmanlıda Kağıt Paraya Geçiş


BAL F.

Bilimevi İktisat, no.2, pp.82-94, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Bilimevi İktisat
  • Page Numbers: pp.82-94

Abstract

Although paper's history goes back to ancient times, its use as money is new in human history. The transition from a world in which gold and silver were used as money in circulation to the world in which paper is used as money has not happened in a short time. In the past, even though the different societies have used different objects as means of exchange, including paper, these have not become widespread but remained specific to certain regions. The money commonly used in exchanges was gold or silver. In this study, the process of transition from precious metal coins to the banknotes will be examined by benefiting from mostly secondary literature. In the study, with the aim of giving a different dimension to the discussions about money, more specifically about crypto money the discussions of Islamic scholars about the related issue will be examined.

Kâğıdın tarihi çok eski devirlere gitse de para olarak kullanımı insanlık tarihi içerisinde yenidir. Altın ve gümüşün para olarak basılarak tedavülde kullanıldığı bir dünyadan kâğıdın para olarak kullanıldığı dünyaya geçiş kısa bir sürede gerçekleşmemiştir. Tarihte farklı toplumlar kâğıt dahil olmak üzere farklı nesneleri mübadele aracı olarak kullansalar da bunlar yaygınlık kazanmamış ve belirli bölgelere has olarak kalmışlardır. Değişimde yaygın olarak altın ve gümüşten basılan paralar kullanılmıştır. Bu çalışmada daha çok ikincil literatürden yararlanmak sureti ile kıymetli maden olan paralardan kâğıt paralara geçiş süreci ele alınacaktır. Çalışma içerisinde özelde kripto paralar ile ilgili genelde ise paralarla ilgili tartışmalara farklı bir boyut kazandırmak amacı ile İslam âlimlerinin para konusundaki tartışmalarına temas edilecektir.