Petrol Fiyatları ile Sanayi Büyüme Endeksi Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneğ


Yıldırım D. Ç. , ERDOĞAN S., Çevik E. İ.

Internatonal Congress of Energy Economy and Security (ENSCON), İstanbul, Turkey, 10 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey