Confluence of Cultures – Avar-Germanic Cultural Contacts and Fusion in Early Medieval Central Europe in the Light of the Largest and Richest Avar Cemetery at Zamárdi-Rétiföldek (Hungary)


Creative Commons License

Balogh C.

in: International Archeology, Art History and Cultural Heritage Congress November 13-14, 2021 / Adana/Turkey , Mehmet Ali Akkaya,Kenan Beşaltı, Editor, IKDAS Yayınevi, Adana, pp.38-55, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: IKDAS Yayınevi
  • City: Adana
  • Page Numbers: pp.38-55
  • Editors: Mehmet Ali Akkaya,Kenan Beşaltı, Editor

Abstract

At the founding of the Avar Khaganate, a large number of Germanic origin communities (Langobards and Gepids) also lived in the western regions of the Carpathian Basin. In the beginning they lived with their own leader, but under the rule of the Avar Khagan. Based on the mixed culture cemeteries of the Avar Period, the Germans and Avars really lived together from the beginning of the 7th century.

In the presentation, this Avar-Germanic relations will be discussed based on the largest and richest Avar cemetery at Zamárdi-Rétiföldek (Hungary), where the excavations began in 1970s have been continue today with some more or less pauses. We will present the specific local material culture that developed as a result of the interaction of cultures and the fusion of Avars origin of Inner Asia and Germans.

Avar Kağanlığı’nın kuruluşunda Karpat Havzası’nın batı bölgelerinde çok sayıda Cermen kökenli topluluklar (Langobardlar ve Gepidler) de yaşıyorlardı. Başlangıçta bunlar kendi liderleriyle, fakat Avar Kağanı’nın egemenliği altında yaşıyorlardı. Nitekim Avar Dönemi karışık kültürlü mezarlıklara dayanarak, 7. yy.’ın başından itibaren Cermenlerin ve Avarların gerçekten de beraber yaşadığı görülmektedir.

Sunumda, şimdiye kadar bilinen en büyük ve en zengin Avar Dönemi’ne ait mezarlık olan Zamárdi-Rétiföldek (Macaristan) adlı arkeolojik alanda 1970’li yıllarından beri aralıklarla süren ve günümüzde de hala devam eden mezarlık kazı çalışmalarına dayanarak Avar-Cermen ilişkileri, bu farklı kültürlerin birbirine etkisi ve Orta Asya kökenli Avarların ve Cermenlerin kaynaşmasıyla ortaya çıkan özgün yerel maddî kültür tanıtılmaktadır.