Diagnostic Value of Handheld Thoracic Ultrasound Scanning in Pulmonary Outpatient Clinic


Creative Commons License

Doğan C., Güvenç T. S. , Yıldırm B. Z. , Kantarcı U. H.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.26, no.3, pp.193-201, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5505/jkartaltr.2015.45477
  • Journal Name: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.193-201

Abstract

Summary Background: The aim of the present study was to determine the diagnostic value of handheld thoracic ultrasound scanning (HH-US) in patients referred to pulmonary outpatient clinic. Methods: Fifty-four patients (44 male, 81.5% and 10 female 18.5%) were included. Ultrasonographic scans were performed by the same pulmonary specialist. Scans were then repeated by a radiology specialist using regular ultrasound scanner. Anteroposterior chest X-ray (AP X-ray) findings, indications for thoracic ultrasound, HH-US findings, regular ultrasound findings, invasive procedures performed with guidance of HH-US, complications, and duration of HH-US scanning were recorded. Results: Pleural effusion, mass lesion in the lung, peripheral solitary pulmonary nodule, consolidation, giant bulla, and axillary metastasis with a central lung lesion were indications for thoracic ultrasound in 40 cases (74%), 5 cases (9.2%), 5 cases (9.2%), 2 cases (3.7%), 1 case (1.8%), and 1 case (1.8%), respectively. Sensitivity and specificity of HH-US in pleural effusions were 81% and 100%, respectively. Conclusion: Pulmonary specialists experienced in thoracic ultrasound can easily utilize HH-US scanners in the diagnosis and treatment of various lung diseases, primarily pleural effusions.

Özet Amaç: Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran ve ayaktan tetkik edilen olgularda avuç içi ultrasonografi (USG) cihazı ile yapılan toraks USG incelemenin tanısal değerini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 54 hasta (44 erkek, %81.5; 10 kadın, %18.5) kadın alındı. Olguların toraks USG incelemesi göğüs hastalıkları uzmanı tarafından avuç içi USG ile yapıldı, tüm olguların toraks USG incelemesi aynı radyoloji uzmanı tarafından standart USG ile tekrarlandı. Olguların ön-arka akciğer grafi bulguları, toraks USG inceleme nedenleri, avuç içi USG bulguları, standart büyük USG cihazı bulguları, avuç içi USG cihazı eşliğinde yapılan girişimsel işlemler, komplikasyonlar ve avuç içi USG inceleme süreleri kayıt edildi. Bulgular: Olguların USG inceleme endikasyonları incelendiğinde; 40’ına (%74) plevral sıvı, 5’ine (%9.2) akciğerde kitle, 5’ine (%9.2) akciğerde periferik yerleşimli nodül, 2’sine (%3.8) konsolidasyon, 1’ine (%1.9) akciğerde dev bül, akciğerde santral yerleşimli kitlesi olan 1’ine de (%1.9) aksiller metastaz endikasyonu ile USG inceleme yapıldı. Plevral sıvılarda avuç içi USG cihazı ile yapılan incelemenin sensitivitesi %82 spesifitesi %100 olarak hesaplandı. Sonuç: Toraksın USG incelemesinde tecrübeli olan göğüs hastalıkları uzmanları avuç içi USG cihazını plevral sıvı başta olmak üzere çeşitli akciğer hastalıklarının tanısında ve tedavisinde güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilirler.