İnkarsere İnguinal Herni İle Prezente Olan Metastatik Mide Karsinomu: Olgu Sunumu


Creative Commons License

Sönmez R. E. , Kılıç F., Leblebici İ. M. , Alimoğlu O.

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.56

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56

Abstract

GİRİŞ: Çoğunlukla kasık bölgesinde ağrılı şişlik ile fizik muayene bulgusu veren inguinal bölge fıtıkları bazen redükte olamayacak şekilde inkarserasyon veya strangülasyon kliniği ile prezente olabilmektedir. Bu tip fıtıklar; omentum, barsak, mesane, jinekolojik yapılar gibi karın içerisi organları barındırabilmektedir.

OLGU: İki yıl önce ileri evre mide karsinomu nedeniyle total radikal gastrektomi ve splenektomi öyküsü bulunan 58 yaşında erkek hasta 1 gündür olan sağ kasıkta ağrılı şişlik ifadesiyle getirildi. Yapılan tetkikleri sonucunda inkarsere inguinal herni tanısı konulan hasta ameliyata alında. ‘Lichenstein’ yöntemi ile primer herni tamiri yapılan hastanın peroperatif gönderilen herni kesesinin patolojik incelemesinde ‘Az diferansiye karsinom infiltrasyonu’ saptandı. Postoperatif takiplerinde problemi olmayan hasta önerilerle taburcu edildi.

SONUÇ: Mevcut çalışmada sunulan olgu her ne kadar güncel klinikte çok nadir bir durum olsa da elde edilen sonuç hastanın bundan sonraki takip ve tedavisinde büyük önem arz etmektedir. Bundan ötürü, kasık fıtığı vakalarında eksize edilen dokuların histopatolojik değerlendirilmesi yapılmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: Mide kanseri; İnguinal herni; İnkarserasyon