A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE TYPOLOGY OF VIOLENCE ACTIONS PERFORMED AGAINST WOMEN IN CYBER ENVIRONMENT AND THEIR PERPETRATORS


Creative Commons License

Akdemir A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.387-422, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33717/deuhfd.1089754
  • Journal Name: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.387-422

Abstract

With the Internet, the virtual world has introduced us to many innovations, as well as diversifying the ways of committing crimes and adding new research areas to criminal law. Committing acts such as threats, insults, exhibitionism, molestation, and fraud against women have become much simpler with the widespread use of internet. Virtual crimes against women are described as acts which are carried out by victimizing women by causing emotional, physical, and even economic harm to women using information technologies. As social media started to play a big role in terms of global communication, these actions have escalated gradually. In addition, it is seen that these acts take place in the form of threatening the victim, especially among people who know each other. Due to some of the facilities provided by the Internet, criminals can keep their identities private in these channels, making it simple to commit crimes. It was deemed essential to conduct this research in order to examine the criminological dimension of these cybercrimes against women and to look at these crimes from the eyes of the victims. The main aim in this phenomenological study, which has been conducted with twelve victims of cyber violence crimes, eleven women and one man, is primarily to create a typology of perpetrators and acts in terms of crimes committed in this category. Next, the victims' evaluations of the Turkish justice system will be discussed. Then, the victims will be examined comparatively in terms of those who have filed a complaint with the judicial authorities and those who chose not to and the consequences of these types of acts. 

İnternet ile sanal dünya beraberinde birçok yeniliği getirdiği gibi suç işleme yollarını da çeşitlendirerek ceza hukukuna yeni araştırma alanları katmıştır. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla özellikle kadına yönelik tehdit, hakaret, teşhircilik, sarkıntılık ve dolandırıcılık gibi birçok fiilin işlenişi kolaylaşmıştır. Bu eylemler, kadınlara yönelik duygusal, fiziksel ve ekonomik zarar vererek onları mağdur etme yoluyla gerçekleşen siber suçlar olarak nitelendirilmektedir. Sosyal medyanın günümüzde büyük bir rol oynamasıyla gün geçtikçe vakalar daha da artmaktadır. Bunun yanı sıra bu fiillerin özellikle birbirini tanıyan kişiler arasında mağdurun tehdit edilmesi şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. İnternetin sağladığı birtakım kolaylıklar vasıtasıyla da gerçek dünyada alışılagelmiş fail profillerin aksine bu mecralarda suçlular kimliklerini gizli tutabilmeleri sayesinde suç işlemeyi basit hale getirerek önlerindeki birçok engeli ortadan kaldırmaktadır. Çalışma kapsamında kadınlara yönelik sanal ortamda işlenen suçların kriminolojik boyutunu incelemek ve olaylara mağdurların gözünden bakabilmek adına bir araştırma yapılmıştır. On biri kadın ve biri erkek olmak üzere on iki siber şiddet fiili mağduru ile gerçekleştirilen bu fenomenolojik çalışmada temel amaç öncelikle bu kategoride işlenen suçlar bakımından bir fail ve fiil tipolojisi çıkarmaktır. Ardından mağdurların Türkiye’deki adalet sistemi ile ilgili değerlendirmeleri ele alınacaktır. Özellikle adli makamlara şikâyette bulunan ve bulunmayan mağdurlar karşılaştırmalı olarak mercek altına alınıp bu saldırı türlerinin neticeleri incelenmektedir.