Evaluation of Supplier Selection Criteria with Fuzzy DEMATEL Method: An Application on the Pharmacy Industry


Creative Commons License

Leblebicioğlu B., Keskin A.

European Journal of Science and Technology, no.23, pp.236-242, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31590/ejosat.864116
  • Journal Name: European Journal of Science and Technology
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.236-242

Abstract

Efforts to improve supply chain management processes, which have gained importance since the '90s, have become an increasingly important phenomenon in today's competitive business life. Particularly due to recent developments, attention has turned to the health sector and improvement efforts in this sector. Supplier selection, which is the basic criterion of supply chain management, and the criteria that determine these choices are among the important issues that draw attention. In today's world where costs are reflected in prices and quality and service performance affect competition, knowing the primary criteria of pharmacies in the selection of suppliers in the health sector will guide both the actors who play a role in the sectoral dynamics and the companies. For this reason, by drawing attention to the issue of supplier selection of pharmacies, Fuzzy DEMATEL was used as a research method and supplier selection criteria of pharmacies were evaluated.

90’lı yıllardan bu yana önem kazanan tedarik zinciri yönetimine ilişkin süreçlerin iyileştirilme çabası günümüz rekabete dayalı iş yaşamında giderek daha da önemli bir olgu haline gelmiştir. Özellikle son zamanlardaki gelişmelere bağlı olarak dikkatler sağlık sektörüne ve bu sektördeki iyileştirme çabalarına dönmüştür. Tedarik zinciri yönetiminin temel kriteri olan tedarikçi seçimi ve bu seçimleri belirleyen kriterlerin neler olduğu dikkat çeken önemli konular arasındadır. Maliyetlerin fiyatlara yansıdığı, kalite ve hizmet performansının rekabeti etkilediği günümüz dünyasında, sağlık sektöründe eczanelerin tedarikçi seçimindeki öncelikli kriterlerini bilmek hem sektörel dinamiklerde rol oynayan aktörlere, hem de firmalara yol gösterici olacaktır. Bu nedenle eczanelerin tedarikçi seçimi konusuna dikkat çekilerek araştırma metodu olarak Bulanık DEMATEL kullanılmış ve eczanelerin tedarikçi seçim kriterleri değerlendirilmiştir.