Gastrointestinal sistem kanamalarında yeni kuşak oral antikoagülan ilaçların yeri


Keskinler M. V.

Endoskopi, cilt.24, ss.29-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 24 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.17940/endoskopi.328228
  • Dergi Adı: Endoskopi
  • Sayfa Sayıları: ss.29-35

Özet

Giriş ve Amaç: Yeni oral antikoagülanların kullanıma girdiği bu ilk yıllarda herhangi bir antikoagülan ve/veya antiagregan kullanmakta iken gastrointestinal kanama sebebiyle hastanemize başvuran ve gastrointestinal sistem kanaması tanısıyla yatırılan hastalarda gastrointestinal sistem kanama sebepleri arasında yeni oral antikoagülanların yerini belirlemek ve ilaç grupları ile kanama ciddiyeti ve klinik tablo arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya antikoagülan ve/veya antiagregan kullanmakta iken gastrointestinal sistem kanama nedeniyle kliniğimize yatan toplam 178 hasta (ortalama yaş: 70±14 yaş) alındı. Hastalar yalnız antiagregan kullanan (n=124), yalnız antikoagülan kullanan (n=43) ve kombine ilaç kullanan (n=11) olarak üç ana gruba ayrıldı. Gruplar demografik veriler, biyokimyasal değerleri, 24 saatlik takip dilimlerinde maksimum hemoglobin düşüşleri, kan transfüzyonu miktarı ve mortalite oranlarına göre karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların ilaç kullanımına göre dağılımı; %70’inin antiagregan ilaç, %20’sinin varfarin, %4’ünün yeni oral antikoagülan, %6’sının kombine ilaç kullanımı şeklinde idi. Antiagregan ilaç grubunda %75 oranında aspirin kullanımı vardı. Antikoagülana bağlı kanamalarda ise varfarin %84, yeni oral antikoagülan ilaçlar %16 oranında tespit edildi. Antiagregan, antikoagülan ve kombine ilaç kullanım grupları arasında mortalite oranı (p=0.50), transfüzyon miktarı (p=0.72) ve maksimum hemoglobin düşüşleri (p=0.39) arasında fark saptanmadı. Yeni oral antikoagülanlar ile varfarin arasında morbidite ve mortalite oranlarında farklılık saptanmadı. Sonuç: Sonuç olarak yeni oral antikoagülanlar, antikoagülan ve/veya antiagregan kullanımı sonrası gastrointestinal kanama nedenleri arasında yer almaya başlamıştır. Varfarin ve yeni oral antikoagülanlarla ilişkili kanamaya bağlı morbidite ve mortalite oranları arasında anlamlı fark saptanmamıştır ancak bu ilaçların önümüzdeki yıllarda daha yaygın kullanımı ile gastrointestinal kanama etiyolojisindeki yerinin daha da artabileceği göz önüne alınmalıdır