Bird Palaces in İstanbul: Last Chance


Vatan A. , Demir Ö.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.421-435, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.26677/tr1010.2019.170
  • Title of Journal : Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.421-435

Abstract

The bird palaces which have existed since 13th century face the danger of extinction. They have an important place in the Turkish history. The precious examples of the bird palaces, which are the symbol of mercy, are located in Istanbul. The bird palaces which is increased in 17th and 18th century, not only the Turkish and Islamic architecture but also other religions and civilizations that lived in Istanbul, is the special legacy to left behind to Istanbul. This study aims to raise awareness on the cultural heritage of the bird palaces within the last chance tourism and to presents a tour route in Istanbul. To accomplish this aim, the literature on the bird palaces and the last chance tourism were also reviewed. By means of obtained information, a route including the bird palaces that is located in Istanbul, has been established. In the proposal route of this paper, bird palaces are visited at total of 19 kilometers with a walking route in the 13 points. As a result of the paper, in order to prevent the extinction of bird palaces, proposals were presented to public institutions and organizations, tourism industries and subsequent researchers. 

13. yüzyıldan bu yana varlıklarını sürdüren kuş sarayları yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Kuş sarayları, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Merhametin sembolü olan kuş saraylarının güzide örnekleri İstanbul’da bulunmaktadır. 17. ve 18. yüzyılda örneklerinin arttığı kuş sarayları Türk-İslam mimarisinin yanı sıra İstanbul’da yaşamış başka din ve medeniyetlerin de İstanbul’a bıraktığı özel bir mirastır. Bu çalışma, son şans turizm akımı kapsamında kuş saraylarını ele alarak, kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürel miras hakkında farkındalık oluşturmayı ve İstanbul’da bir gezi rotası sunmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için kuş sarayları ile ilgili literatür ile birlikte son şans turizm akımı hakkında literatür de taranmıştır. Elde edilen bilgiler yoluyla İstanbul’da ziyaret edilebilecek kuş saraylarını içine alan bir rota oluşturulmuştur. Çalışmada önerilen rotada, toplam 19 kilometrelik bir yürüme rotası ile 13 noktada kuş sarayları ziyaret edilmektedir. Ayrıca çalışma sonucunda kuş saraylarının yok olmaması için kamu kurum ve kuruluşlarına, turizm endüstrilerine ve sonraki araştırmacılara öneriler sunulmuştur.