Örgütsel Hizmet Odaklılığın İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama


Creative Commons License

KUŞLUVAN S. , Eren D.

ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.2, ss.177-193, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayısı: ss.177-193