Adli Muhasebe ve Adli Muhasebecilik Mesleğine Genel Bir Bakış


Creative Commons License

Kızıl C. , Akman V., Yılmaz B.

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.1, pp.58-73, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.18221/bujss.560774
  • Title of Journal : Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.58-73

Abstract

The accounting profession has experienced changes as a result of institutionalization and specialiation in the face of frauds and corruptions, which have become more complex today. One of the most significant developments that has occured through this process is the emergence of forensic accounting and profession of forensic accountancy. Forensic accounting is now exercised more extensively in the world, especially considering the last thirty years. It covers various fields such as accounting, auditing, law, research and other related areas. Forensic accounting is interested in revealing the truth about legal cases, which are passed to the court. Also, it is still considered as a new branch that is related to determining, preventing and solving problems such as fraud and corruption. Forensic accounting which is frequently used in the world in recent years states taking advantage of accounting, auditing and research techniques for legal cases. The aim behind the mentioned expert accounting practices for court and legal purposes is to assist the information exchange among lawyers and accountants. Forensic accounting is an important tool to challenge fraud and corruption, since it requires knowledge and competence in numerous scientific fields such as accounting, auditing, law, mathematics, statistics, psychology and information technologies. Forensic accountants not only help judges to solve controversies, but they also assist in taking measures to avoid fraud and crime, as well as establishing systems for that goal. The aim of this study is to provide information about the profession of forensic accounting, explain the historical development and emergence reasons of forensic accounting, state its process and operating scope, express the general characteristics of forensic accounting and emphasize the task scope of forensic accountants in addition to put forward required knowledge by forensic accountants and the path to forensic accounting profession.

Günümüzde giderek daha karmaşık duruma gelen hile ve yolsuzluklar karşısında denetim mesleği de kurumsallaşma ile uzmanlaşmanın etkisiyle değişime girmiştir ve belirtilen süreçte gerçekleşen en önemli gelişmelerden biri adli muhasebe ve adli muhasebecilik mesleğinin ortaya çıkmasıdır. Adli muhasebe, dünyada son otuz senede yoğun bir şekilde uygulanmaya başlanan, muhasebe, denetim, hukuk, araştırmacılık ve bunun gibi birçok alanla alakalı konuları kapsayarak mahkemelere intikal etmiş hukuki durumların açığa çıkarılması ile ilgilenen, aynı zamanda hile ve yolsuzluk gibi problemlerin belirlenmesi, engellenmesi ve çözümüyle de alakalı yeni bir alandır. Son senelerde, Dünya’da sıkça uygulanmaya başlanan adli muhasebe; adli problemlerde muhasebeden, denetimden ve araştırma yetkinliklerinden yararlanmayı ifade etmektedir. Mahkeme veya hukuki amaçlar için yapılan bu uzman muhasebeci çalışmalarında maksat, avukatlar ile muhasebeciler arasındaki bilgi alışverişine yardımcı olmaktır. Adli muhasebe; öncelikle muhasebe, denetim ve hukuk olmakla birlikte matematik, istatistik, psikoloji ve bilgi teknolojileri gibi birçok bilim dalında bilgi ve yetkinlik sahibi olmayı gerektirdiğinden hile ve yolsuzluklar ile mücadele etmede önemli bir araçtır. Adli muhasebeciler uyuşmazlıkların çözümünde hakimlere yardım etmelerinin yanında, hile ve suçların önüne geçmek için önlemlerin alınması ve bu amaca yönelik sistemlerin oluşturulmasında da faaliyet göstermektedir. Bu çalışmasının hedefi, adli muhasebecilik mesleği hakkında bilgi vermek, tarihi gelişimi ve ortaya çıkış sebeplerini açıklamak, işlem süreci ve faaliyet konularını belirtmek ve adli muhasebecilik mesleğinin genel özellikleri, görev kapsamı, adli muhasebecilerin bilgi sahibi olması gereken konuları ve nasıl meslek mensubu olunduğuyla ilgili gerekli bilgileri vererek açıklamalarda bulunmaktır.