Postmodern Dünyada Anne Olmak


Creative Commons License

Sadıkoğlu Z. Z.

Diğer, ss.210-218, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Sayfa Sayıları: ss.210-218

Özet

Fransız feminist yazar Elisabeth Badinter, annelik sevgisinin kadının doğasından kaynaklanan içgüdüsel bir duygu mu yoksa top- lumsal kabullerle birlikte değişiklik gösteren, zamanın ruhuna göre kapsadığı davranış kalıplarının farklılaştığı bir duygu mu olduğu sorusu etrafında çalışmalar ortaya koymuştur. Yazarın Türkçeye çevrilen ilk eseri 17. Yüzyıldan Günümüze Bir Duygunun Tarihi: Annelik Sevgisi, annelik sevgisinin geçmiş yüzyıllardan günümüze kapsamının ne yönde ve nasıl değiştiğini konu ederken Kadınlık mı? Annelik mi? adlı eseri bir anlamda diğerinin devamı niteliğinde- dir. Kadınlık mı? Annelik mi? adlı eserinde yazar özellikle Fransız toplumundan örnekler ile çağdaş orta sınıf kadınlarının annelik ya- parken karşılaştıkları çelişkiler ve nedenleri üzerinde durmaktadır. Felsefe alanında lisansüstü çalışmalarını yaptığı 1966-1970 yılları arasında üç çocuk dünyaya getiren ve çocuk yetiştirdiği dönemde akademik çalışmalarına devam eden yazarın yaptığı tartışmalar bir bakıma kendi annelik ve kadınlık kimliği ile bağlantılı olarak yaşadığı ikilemler karşısında bir hesaplaşma niteliği taşımaktadır.