KÜNT TORAKS TRAVMASI ĠLE AKCĠĞER KONTÜZYONU OLUġTURULAN RATLARDA BOSENTANIN AKCĠĞER HASARI ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ


GERÇEL G., AKSU B. , ÖZKANLI S. Ş. , UZUN H., AKSU F., ÖZATMAN E., et al.

36th ANNUAL CONGRESS OF TAPS, İzmir, Türkiye, 24 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.122-123

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.122-123