Modal plot-System identification and fault detection


Tufan T. , Akalp S.

STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING, cilt.26, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 26 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.1002/stc.2347
  • Dergi Adı: STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING

Özet

Yapı sağlığı izlemede en öncelikli hedeflerinden birisi hasarın tespit edilmesidir. Mevcut yazında, pek çok araştırmacı sadece sistem tepkisi kullanılarak (İşletim Sırasında Mod Belirleme yöntemleri)  hasar tespitine yönelik pek çok yöntem ve parametre (hasar belirteci) önermiştir. Bu çalışmada, “Seviye 0” Hasar Bulgusu mod özellikler kullanılarak incelenmiştir. Mod özelliklerinin kullanımı 1970ler ve 1980lerden bu yana pek çok farklı şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, sistem tanımada ve hasar tespitinde “Modal Plan”, “Sayım Plan” kavramları ve “Modal Bölge” parametresi yenidir. Mod özellikleri modal plan ve sayım plan vasıtasıyla belirlenmiş ve hasarın varlığı modal plan içerisinde yer alan modal bölgeler ile tespit edilmiştir. Modal plan, kararlılık şemalarına katkı sağlayan bir yöntemdir ve sayım plan ise, güç tayf yoğunluğuna muadil bir yöntemdir. Ayrıca, modal bölgeler deneysel çalışmada hasara hassas bir belirteç olduğu görülmüştür.