Bölüm 2- Tedavi Sürecinde Gelişen Yan Etkiler


Creative Commons License

Bıçakçı Z., Koca D., Bozbeyoğlu S. G.

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Prof Dr Namık Yaşar Özbek,Prof Dr Adalet Meral Güneş,Prof Dr Hale Ören,Prof Dr Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos Yayınevi, İstanbul, pp.392-395, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Galenos Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.392-395
  • Editors: Prof Dr Namık Yaşar Özbek,Prof Dr Adalet Meral Güneş,Prof Dr Hale Ören,Prof Dr Hüsniye Neşe Yaralı, Editor

Abstract

Akut Lenfoblastik Lösemi İndüksiyon Tedavisi Esnasında Gelişen Sinovenöz Tromboz

Zafer Bıçakçı, Dilşad Koca, Gülçin Bozbeyoğlu

Giriş

Kanserli çocuklar, genel pediatrik popülasyona kıyasla daha yüksek tromboz ve tromboembolizm (TE) riski altındadır. Rapor edilen genel yaygınlık oranı %4-8 arasında değişmektedir. TE oranları, spesifik maligniteler için değişiklik gösterir. Pediatrik onkolojk hastalıklarda TE görülme riski en yüksek grup akut lenfositik lösemili (ALL) hastalardır, ardından sarkom ve lenfoma gelir. En düşük risk beyin tümörü olanlarda bulunmaktadır (1). ALL’li çocuklarda derin ven trombozu, intrakraniyal dural sinüs trombozu ve pulmoner emboli dahil trombotik olaylar nadir değildir. Bu popülasyonda TE için başlıca risk faktörleri arasında yaş, asparajinaz ile birlikte steroid tedavisi, antrasiklin kullanımı, trombofilik genetik anormallikler ve santral venöz kateter (SVK) varlığı yer alır (2). Olgumuzun sunumunda amacımız; kliniğimizde Common-B ALL tanısıyla izlenen, ALL IC-Berlin-FrankfurtMünster (BFM) 2009 tedavi protokolünün protokol 1 faz 1A’sı tamamlandıktan sonra süperior sagittal, sağ transvers ve sigmoid sinüste tromboz tespit edilen hastayı sunmak, olası etiyoloji ve tedaviyi tartışmaktır.