Approach to the lower gastrointestinal tract bleeding in patients with normal colonoscopic findings.


ALİMOĞLU O. , AKYILDIZ H., ERTEKİN C., KORKUT Ç., TAVİLOĞLU K., GÜLOĞLU R., et al.

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.11, ss.299-305, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY
  • Sayfa Sayısı: ss.299-305

Özet

GİRİŞ Alt gastrointestinal sistem kanaması sık karşılaşılan bir klinik durumdur. Kolonoskopik inceleme teşhis için ilk tercih olmasına rağmen her zaman kanamanın nedenini göstermede yeterli olmayabilir. GEREÇ VE YÖNTEM İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Birimine başvuran, masif alt gastrointestinal kanaması olan ve kolonoskopik incelemede kanama odağı saptanamayan 8 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm kolonoskopilerde kolon kan ile doluydu ve 4 hastada kan ileoçekal valfden çekuma dolmaktaydı (Treitz ile ileoçekal valf arası kanama ?). BULGULAR Hastalarımızın 5’i erkek, 3’ü kadındı. Ortalama yaş 51’di (28 ila 82). Hastalara ortalama 13 ünite (2 ila 23) eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapıldı. Dört hastanın anjiyografik, sintigrafik ve enteroklizis incelemesi normaldi. Anjiyografi 4 hastamızda teşhis koydurucu oldu. İki hastada ileokolik psödoanevrizma, 2 hastada da jejunal arter dallarından kanama saptandı. Anjiyografik tanı konulan 4 hastaya embolizasyon işlemi gerçekleştirildi ve bunların 3’ünde bağırsak nekrozu gelişti ve cerrahi girişim uygulandı. Bir hastamıza ise ek bir tedavi gerekmedi. Cerrahi müdahale yapılan hastalardan ikisi sepsis nedeniyle kaybedildiler. Hastalarımızın ortalama yatış süresi ise 17 gün olarak saptandı (5 ila 37 gün). SONUÇ Bütün tanısal yöntemlere rağmen, kolonoskopide kanama odağı görülmeyen hastaların yarısında kanamanın nedeni bulunamamaktadır. İmkân varsa anjiyografik inceleme yapılmalı ve uygun vakalarda süperselektif arteriyel embolizasyon uygulanmalıdır. Ancak embolizasyon sonrası nekroz gelişme ihtimali nedeniyle hastalar yakın takip altında olmalıdır.