LADİKLİ’NİN MAKAM-AVAZE PERDELERİ YENİ SİSTEMCİLERİN REKABETİ Mİ? KAYNAKLAR ÜZERİNDEN MÜZİKOLOJİK DEĞERLENDİRME


Uslu R.

Sanatın Gölgesinde, Recep Uslu, Editör, İksad yayınevi, Ankara, ss.67-121, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: İksad yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.67-121
  • Editörler: Recep Uslu, Editör

Özet

Yeni Sitemciler’in makam sınıflandırması anlayışına göre kabul ettikleri on iki makamın adları eski Sistemcilerle ortaktır. Ancak “Ladiki’ye göre Yeni Sistemcilerin on iki makam ve yedi avaze dizileri, Sistemcilerin görüşleriyle ortak mıdır” sorusu bu makalenin problem cümlesidir. Yeni Sistemcilerle Sistemcilerin dizileri arasında ne gibi farklar vardır? Bu farklardan ne anlamlar çıkarılabilir? Sonuçta diziler farklı mıdır, aynı mıdır? Her ne kadar Ladiki’nin fikirlerini çalışmalarında kullananlar var ise de, burada sorulan özel soruları cevaplayan bir araştırmaya, bibliyografyalar (Uslu, 2016b; Uslu-Tetik, 2013) ve takip edilen müzikoloji literatürü çerçevesinde rastlanmamıştır. Makalenin amacı Ladiki’nin verdiği 12 makam ve 7 avaze ile sınırlıdır ve XV.yüzyıldaki Sistemcilerle Yeni Sistemcilerin görüşlerine göre on iki makam yedi avaze üzerinden, Sistemcilerle Yeni Sistemcilerin müzik anlayışındaki aynı yada farklılığın tespit edilmesi ve bunun sonuçlarından neler çıkarılabileceği üzerinedir. XV.yüzyılda her iki ekolde de on iki makam ve yedi avaze aynı perdelerden mi, ortak perdelerden mi, ayrı perdelerden mi oluşmaktadır sorularına on iki makam ve yedi avaze üzerinden cevaplar bulunması bu makalenin amaçları içindedir.