The Effect of Health Professionals’ Cyberloafing Behaviors on Their Work Productivity


Bilgin İ., Ürek D., Uğurluoğlu Ö.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, vol.8, no.30, pp.291-303, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 30
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.291-303

Abstract

Nowadays, with the development of technology, Internet has started to take place in every field of life. The widespread use of the Internet by employees in organizations has strengthened communication channels, accelerated work, facilitated access to information and coordination. However, the effects of Internet use at work do not always have positive results, and sometimes they can cause time loss due to unnecessary or non-business personal use. This situation is called cyberloafing in the literature and it is discussed that this concept affects the productivity of employees. In this context the purpose of this study is to reveal whether health professionals’ cyberloafing behaviors influence their work productivity. The study was conducted with 259 health professionals working at a university hospital in Ankara province via survey forms. It is found that the health professionals participating in the study have low mean scores of serious and minor cyberloafing behaviors and quite high mean scores of work productivity. Medium negative relationships were detected between serious and minor cyberloafing behaviors and work productivity. The regression analysis results indicate that as health professionals’ mean scores of serious and minor cyberloafing behaviors increase, their work productivity decreases. Hence, it is recommended to keep health professionals’ personal Internet usage under control during work hours.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte İnternet hayatın her alanında yer almaya başlamıştır. Örgütlerde de çalışanlar tarafından İnternetin yaygın şekilde kullanımı iletişim kanallarını güçlendirmiş, işleri hızlandırmış, bilgiye erişimi ve koordinasyonu kolaylaştırmıştır. Ancak iş yerinde İnternet kullanımının etkileri her zaman olumlu sonuçlar doğurmamakta, bazen de gereksiz ya da iş dışı kişisel amaçlarla kullanımından dolayı zaman kaybına sebep olabilmektedir. Bu durum literatürde sanal kaytarma olarak adlandırılmakta ve bu kavramın çalışanların işteki üretkenliğini etkilediği tartışılmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı sağlık çalışanlarının sergilemiş oldukları sanal kaytarma davranışlarının işteki üretkenliklerini etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktır. Araştırma, Ankara’daki bir üniversite hastanesinde görev yapan 259 sağlık çalışanı üzerinde anket formu aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının önemli ve önemsiz sanal kaytarma davranışı ortalamaları düşük, işte üretkenlik ortalamaları ise oldukça yüksek bulunmuştur. Önemli ve önemsiz sanal kaytarma ile işte üretkenlik davranışı arasında olumsuz yönde orta düzeyde ilişkiler olduğu saptanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, sağlık çalışanlarının önemli ve önemsiz sanal kaytarma davranışına ilişkin ortalamalarının yükselmesi çalışanların işteki üretkenliklerini azaltmaktadır. Bu doğrultuda sağlık çalışanlarının çalışma saatleri içerisinde kişisel amaçlı İnternet kullanımlarının kontrol altında tutulması önerilmektedir.