Şanlıurfa’daki hekimlerin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları


Gencer M., CEYLAN E.

SOLUNUM DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.33-36, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: SOLUNUM DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.33-36

Abstract

Approaches of physicians to the diagnosis and treatment of tuberculosis in Şanlıurfa Mehmet Gencer1, Erkan Ceylan1, Ahmet Bayat2, Zafer Hasan Ali Sak2 1The Department Of Chest Diseases, Faculty Of Medicine, Harran University, Sanliurfa, Turkey 2The Department Of Family Medicine, Faculty Of Medicine, Harran University, Sanliurfa, Turkey OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the approaches to diagnosis and treatment of tuberculosis of the physicians in Sanliurfa. MATERIAL-METHOD: The study group was consisted of 187 physicians with 44 specialists and 143 general practitioners. Data were obtained by a self administered questionnaire in 15 questions. RESULTS: The 98.9 percent of the participants reported respiratory route as transmission way of tuberculosis. While 56.8 percent of inquired physicians diagnosed tuberculosis by bacteriology, 33.9 percent of them diagnosed it with radiology. The 51 percent of the physicians reported that follow up of cases were made with radiology. Preferred therapy durations were 9 (44.9%) and 6 (38.5%) months. The most selected combination was INH+RIF+SM (19.7%). For the patients with treatment failure, 65.8 percent of the physicians decided to add a new drug to the regimen. CONCLUSION: In conclusion, as insufficient knowledge of the doctors about tuberculosis diagnosis and therapy were determined, we think that education of physicians in Sanlıurfa region concerning tuberculous is necessary. Key words: physician, questionnaire, tuberculosis
Şanlıurfa’daki hekimlerin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları Mehmet Gencer1, Erkan Ceylan1, Ahmet Bayat2, Zafer Hasan Ali Sak2 1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa AMAÇ: Bu çalışmada, Şanlıurfa'da çalışan hekimlerin tüberkülozun tanı ve tedavisine olan yaklaşımlarını belirlemeyi amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza 143 pratisyen 44 uzman olmak üzere toplam 187 hekim alındı. Bu hekimlerden; 15 sorudan oluşan ve çoktan seçmeli anket formunu cevaplandırmaları istendi. BULGULAR: Tüberkülozda bulaşmanın solunum yoluyla olduğunu ifade edenlerin oranı %98.9 idi. Hekimlerin %56.8'i tüberküloz tanısının bakteriyolojik olarak koyulduğunu belirtti. Ankete katılan hekimlerin %33.9'u tüberküloz tanısının radyoloji ile konduğunu, %51'i takibin sadece radyoloji ile yapıldığını ve tedavi süresi olarak hekimlerin %38.5'i 6 ay, %44.9'si 9 ay olduğu yanıtlarını verdiler. İlaç kombinasyonu olarak en sıklıkla %19.7 oranında RIF+INH+SM tercih ediliyordu. Tedavi başarısızlığı olan olgularda hekimlerin %65.8'i tek ilaç ekleyeceklerini işaretlediler. SONUÇ: Tüberküloz tanı ve tedavisi konusunda hekimlerin önemli ölçüde bilgi eksikliği olduğu saptanmış olup buna yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: anket, hekim, tüberküloz