Şanlıurfa’daki hekimlerin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları


Gencer M., CEYLAN E.

SOLUNUM DERGİSİ, cilt.9, ss.33-36, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: SOLUNUM DERGİSİ
  • Sayfa Sayısı: ss.33-36

Özet

Şanlıurfa’daki hekimlerin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları Mehmet Gencer1, Erkan Ceylan1, Ahmet Bayat2, Zafer Hasan Ali Sak2 1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa AMAÇ: Bu çalışmada, Şanlıurfa'da çalışan hekimlerin tüberkülozun tanı ve tedavisine olan yaklaşımlarını belirlemeyi amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza 143 pratisyen 44 uzman olmak üzere toplam 187 hekim alındı. Bu hekimlerden; 15 sorudan oluşan ve çoktan seçmeli anket formunu cevaplandırmaları istendi. BULGULAR: Tüberkülozda bulaşmanın solunum yoluyla olduğunu ifade edenlerin oranı %98.9 idi. Hekimlerin %56.8'i tüberküloz tanısının bakteriyolojik olarak koyulduğunu belirtti. Ankete katılan hekimlerin %33.9'u tüberküloz tanısının radyoloji ile konduğunu, %51'i takibin sadece radyoloji ile yapıldığını ve tedavi süresi olarak hekimlerin %38.5'i 6 ay, %44.9'si 9 ay olduğu yanıtlarını verdiler. İlaç kombinasyonu olarak en sıklıkla %19.7 oranında RIF+INH+SM tercih ediliyordu. Tedavi başarısızlığı olan olgularda hekimlerin %65.8'i tek ilaç ekleyeceklerini işaretlediler. SONUÇ: Tüberküloz tanı ve tedavisi konusunda hekimlerin önemli ölçüde bilgi eksikliği olduğu saptanmış olup buna yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: anket, hekim, tüberküloz