Leadership: Educational Leadership with a Budget and Planning Approach


Çankır B. (Editor)

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • City: İstanbul

Abstract


İnsanoğlu kendini sürekli yenileyen ve yeniliklere uyum gösteren bir varlık. Zaman değiştikçe de uyum yeteneğini daha da fazla göstermesi gerekiyor. 21. yüzyıl ardında kalan yüzyılın miraslarını da beraberinde taşıyarak geldi. Küreselleşme, şehirleşme, nüfus artışı, çevre dengesi ve sürdürülebilirlik çabalarının artması, tarım toplumundan sosyal topluma, hizmet sektörünün ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve artan eğitim talebi.


Eğitimin önemi çoğu toplum tarafından bilinmekle beraber eğitim kalitesinin artmasının sağlanması açısından ciddi çalışmalar da yürütülmektedir. Son yüzyılda niceliksel olarak artan eğitim seviyesi nitelik olarak istenildiği ölçüde artmamıştır. Bunun sebeplerinden biri de eğitimin bütüncül bir şekilde değerlendirilmiş olmamasıdır. Bütüncül değerlendirmeden kasıt toplumun tüm kesimlerinin özellikle iş ve sektör temsilcilerinin, sivil toplumun ve akademinin görüş ve önerilerinin yeterince dinlenmemiş olmasıdır. Bu kapsamda eğitim arz ve talebinin ne şekilde gerçekleşeceğini gelecek projeksiyonu ile birlikte tasarlanmış olması gerekmektedir. İster Milli Eğitim isterse de özel eğitim kuruluşu olsun eğitim kurumlarının güçlü bir stratejik planlama ve kurumsal bütçeleme çalışmalarının periyodik olarak yapılması gerekmektedir.


Kitabın ilk bölümünde Bilal Çankır eğitim talebi ve temel belirleyicilerini açıklamıştır. İkinci bölümde Fatoş Sorgül eğitim arzını aktarmaya çalışmıştır. Beşerî sermaye ve eğitim Kevser Güneş Metin tarafından üçüncü, eğitimin maliyeti ve finansmanı Zeynep Baltacı tarafından dördüncü, eğitimin getirileri Tuğçe Bulut Boz tarafından beşinci bölümde kaleme alınmıştır. Birbiriyle ilişkili iki konu olan eğitimin planlanması konusunu Özlem Özbey Demir altıncı, eğitimde stratejik planlama konusunu Derya Bayram yedinci bölümde açıklamıştır. Kitabın söz bölümünde Merve Turhan ekonomik büyüme ve kalkınmada eğitimin rolü gibi mühim bir konuyu ele almıştır.


Bu kitap gün geçtikçe niteliksel ve niceliksel olarak artan eğitim sektörüne ve bu sektörde çok da işlenmeyen eğitimde; arz ve talep, bütçe ve bütçeleme, beşerî sermaye, stratejik planlama ve kalkınmada eğitimin rolü gibi önemli olduğunu düşündüğümüz konulara ışık tutmayı amaçlamaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenimi gören eğitimcilerle kaleme aldığımız bu eserin amacı; eğitim profesyonellerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ve ilgili alanlardan akademisyenlerin istifade edebileceği bir kitap oluşturmaktır.


Doç. Dr. Bilal Çankır


Üsküdar


Kasım 2021