The Relationship Between Current Account Deficit (CAD) and Special Consumption Tax (SCT) in Turkey: An Econometric Analysis for Period of 2002-2019


Creative Commons License

Kara B., Keskin A.

Vergi Dünyası Dergisi, no.476, pp.44-54, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Vergi Dünyası Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.44-54

Abstract

The CAD, which can be summarized as the situation where the total value of the goods imported by a country is more than the total value of the goods to which it is exported, is very important for economies. Various instruments are effective on the CDA. SCT, one of the most important of these instruments, fights the CDA by decision makers. In this article, the relationship between the CDA and SCT was analyzed with the Granger causality test. While no relationship could be determined from SCT to the CDA, causal relationship from the CDA to SCT has been determined.

Bir ülkenin ithal ettiği malların toplam değerinin ihraç ettiği malları toplam değerinden fazla olması durumu olarak özetlenebilecek olan dış ticaret açığı, ülkelerin ekonomisi için oldukça önem arz etmektedir. Cari işlemler dengesinin açık vermesi hali olarak nitelendirilen cari açık üzerinde çeşitli araçlar etkili olmaktadır. Bu araçlar içerisinde en önemlilerinden birisi olan ÖTV, karar alıcılar tarafından cari açıkla mücadele kapsamında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada cari açık ile ÖTV arasındaki ilişki Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analizin sonucunda ÖTV’den cari açığa yönelik bir ilişki tespit edilememişken, cari açıktan ÖTV’ye yönelik bir nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir.