Olgunsoy F.

HACETTEPE HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.584-637, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.32957/hacettepehdf.779924
  • Title of Journal : HACETTEPE HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.584-637

Abstract

One of the impacts of the worldwide spread of the Coronavirus disease (Covid-19) on democracies is the postponement of elections. Fair elections, which are repeated at reasonable intervals, allowing public to express their opinions freely and on a secret ballot basis, are considered one of the most important principles of democracy. On the other hand, millions of electorates gather at the ballot boxes. It puts general health at risk against the World Health Organization's recommendation to protect the social distance to prevent infection. In this article, it is aimed to examine the way to balance the competing interests between exercising the right to free elections and the protection of general health, through the issue of postponement of elections. For this, after determining the normative scope of the right to free elections, the legal nature of the postponement in terms of election types and the constitutional effects of postponement due to dangerous epidemic disease will be analysed.

Yeni Koronavirüs hastalığının (Covid-19) küresel bir salgın olarak tüm dünyaya yayılmasının demokrasiye etkilerinden biri de seçimlerin ertelenmesi olmuştur. Makul aralıklarla tekrarlanan, halkın fikirlerini serbestçe ve gizli oy esasına göre ifade etmesini sağlayan koşullarda gerçekleştirilen adil seçimler, demokrasinin en önemli ilkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Öte yandan sayıları milyonlarla ifade edilen kalabalık seçmen gruplarının, yönetenleri belirlemeye yönelik iradelerini sandık başlarında oy kullanarak ortaya koymaları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organisation) virüsün bulaşmasını önlemeye yönelik sosyal mesafenin korunması tavsiyesine karşı genel sağlığı tehlikeye düşürebilecek bir sürece dönüşme riskini taşımaktadır. Bu makalede de seçimlerin ertelenmesi meselesi üzerinden bireylerin serbest seçim hakkını kullanmaları ile kamu düzeninin bir unsuru olan genel sağlığın korunması arasındaki yarışan menfaatlerin dengelenmesine yönelik bir inceleme yapılması amaçlanmaktadır. Bunun için serbest seçim hakkının norm alanı belirlendikten sonra, seçim türleri açısından ertelemenin hukuki niteliği ve tehlikeli salgın hastalık nedeniyle seçimlerin ertelenmesinin anayasal etkileri değerlendirilecektir.