Tıp Tarihinde Likenlerle İlgili Terimler


Creative Commons License

YAVUZ M. , Özyiğitoğlu G.

AVRASYA TERİM DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.1-9, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : AVRASYA TERİM DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.1-9

Abstract

The term Lichen comes from the Greek word λεικην (Leikhen - leprosy, lazar), and since they resemble the peeled skin, lichens are believed to be used in the treatment of skin diseases in ancient times. It is known that lichen species have medicinal uses in ancient medicine works and contemporary studies. However, several terms are used in describing lichens. In this study, various encyclopedias, books, glossaries and dictionaries in Arabic, Persian, English, French and Ottoman (Ottoman Turkish) languages were examined, lichen terms and relatives were scanned. In the sources consulted, the use of such words was determined in Turkish: Yosun, in Persian: Duwala and in Arabic: Hazaz, Shaibah and Usnah as the equivalents of the term “lichen”

Liken terimi Yunanca λεικην (Leikhen – leproz, cüzzamlı) kelimesinden gelmektedir ve soyulmuş cilde benzetildikleri için antik çağda cilt hastalıklarının tedavisinde likenlerin kullanıldıkları düşünülmektedir. Eski tıp eserlerinde ve günümüz çalışmalarında tıbbi kullanıma sahip liken türleri olduğu bilinmektedir. Ancak likeni tanımlayan çeşitli terimler kullanılmaktadır. Bu çalışmada Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve Osmanlıca (Osmanlı Türkçesi) çeşitli ansiklopediler, kitaplar, lügatlar ve sözlükler incelenmiş, liken terimi ve yerine kullanılan veya bu kelimeyle aynı anlama gelen terimler taranmıştır. İncelenen kaynaklarda “liken” teriminin karşılığı olarak Türkçe: Yosun, Farsça: Duvale ve Arapça: Hazaz, Şeyb ve Uşne gibi kelimelerin kullanıldığı belirlenmiştir.