Hasta ve çalışan güvenliği kapsamında radyasyon güvenliği hizmet içi eğitim proegramının etkinliğine ilişkin bir örnek olay çalışması.


Yücel D., Palacı H., Timlioğlu S., Şahan Ö., OKUR H.

Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi., Turkey, 01 March 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey