INTERSİTİSYEL SİSTİT HASTALIĞINDA İN VİVO KORNEAL KONFOKAL MİKROSKOPİ İLE SUBBAZAL SİNİR PLEKSUSU BULGULARININ BİR BİYOMARKER OLARAK İNCELENMESİ


Aykut V., Uçar İ. Ç. , Esen F. , Akkaya Turhan S., Erol B., Oğuz H.

TOD 2020 SANAL ULUSAL KONGRESİ VE CANLI CERRAHİ BİRLEŞİK TOPLANTISI, 09 December 2020 - 13 January 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.1