Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dış –Ticaret İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme


ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç.

8.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bosnia And Herzegovina, 01 June 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Bosnia And Herzegovina