TÜRK MUSİKİSİNDE NİKRİZLİ ÇARGAH


TAN A.

MUKADDİME, no.1, pp.199-232, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: MUKADDİME
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.199-232

Abstract

Nikrizli Çârgâh in Turkish Music Today's repertoire of çârgâh maqam, one of the precious maqams of Turkish music, is composed of undivided pitches in historical process in the past. It is defined as çârgâh with sabâ since 15th century. Çârgâh maqam isaccepted as themain scale of Turkish music, although it is not rich as theory in tradition. While it is accepted as the main scale, its different versions are ignored. Çârgâh with sabâ version is accepted only as a transition and its effect of expression is lost. One of the lost usage of çârgâh maqam is çârgâh with nikriz. Unfortunately this version of çârgâh is ignored, it is not mentioned as even a transition. The aim of this article is compounding çârgâh with nikriz usageas a maqam.
Özet Mûsikimizin nadide makamlarından biri olan çârgâh, tarihsel süreçte önceleri tamam perdelerden oluşur. Bu makalede tespit edildiği gibi 15.yy itibariyle sabâlı tarifleri görülen çârgâh makamının günümüz repertuarı, gelenekteki nazariyesi kadar zengin değildir. Fakat mûsikimizin temel dizisi olarak kabul görmüştür. Temel dizi olarak kabul görürken farklı kullanımları göz ardı edilmiş; sabâlı şekli sadece bir geçki olarak görülmüş, ifade gücü elinden alınmış, sınırları daraltılmıştır. Bu makalede özellikle çârgâh makamının gözden kaçan kullanımlarından biri olan nikrizli çârgâh üzerinde durulacaktır. Bu çârgâh çeşidi mevcut sistemde bir geçki olarak bile anılmamıştır. Makalede nikrizli çârgâhın makam olarak terkip edilmesi, örnekleriyle ve özellikleriyle ortaya konulması hedeflenmiştir.