Treatment of Bladder extrophy and epispadias: a single center’s experience.


OKUR H., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Korkmaz M. F. , Çağlar M., Baş A., et al.

Exstrophy-Epispadias Complex Workshop III., Türkiye, 01 Haziran 2010

  • Basıldığı Ülke: Türkiye