The Makasıd Al-Alhan Verions Of Meragi Or The Books May Be Renamed? Meragi Between Timurid Shahrukh And Ottoman Murad


Uslu R.

Yegah Musiki Dergisi, cilt.2, ss.21-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Yegah Musiki Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.21-40

Özet

Abdülkadir Meragi'nin yazdığı Makasıdül-elhan adlı eserin gerçekte üç versiyonu olduğu, ilkinin ithafsız, ikincisinin Timurlu Şahruh'a ithaf edildiği, üçüncüsünün ise Sultan II.Murad'a ithaf edildiği tespit edilmiştir. Bu Makasıd nüshalarından ilk ikisinin birbirine yakın, üçüncüsünün önemli oranda farklı olduğu üzerinde durularak tarihleri ve nüshaları üzerinden yapılan tespitler ilk defa ortaya konmuştur. Makalede ilk defa ortaya konan tespitler Türk ve Dünya müzikolojisi ve müzik tarihi için önem arz etmektedir.