Psikoterapide Süreç Analizi: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanışı


Sarı S.

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, cilt.6, ss.1-17, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: AYNA Klinik Psikoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-17

Özet

Bu makale psikoterapi araştırmalarında söylem, anlatı ve konuşma analizinin kullanımı ile psikoterapide değişen anlamın incelenmesine odaklanmıştır. Psikoterapi sürecinin incelendiği araştırmalar terapötik varsayımların kabul edildiği ve sorgulandığı farklı epistemolojik duruşlar esas alınarak aktarılmıştır. Bu bağlamda, vakaya odaklanan ve danışanın problemini, içsel duygu durumunu, bilişsel sürecini yansıtan araştırmalar, terapi ilişki ve terapi etkileşimine odaklanan araştırmalar ve kültürel bağlam, güç ilişkisi, ideoloji gibi makro seviyede psikoterapi sürecini ele alan araştırmalar incelenmiştir. Son olarak psikoterapi araştırmalarında etik ikilemler ve araştırmanın niteliği konuları tartışılmıştır.

This article focused on discourse, narrative and conversational analysis to investigate the change of meaning in psychotherapy research. Psychotherapy process research is reviewed based on different epistemological stances: accepting therapeutic assumptions or challenging them. In this regard, the psychotherapy research concerning client’s problems, emotions, cognitive processes; psychotherapy research focusing on therapeutic interaction, psychotherapy research investigating cultural context, power relations and ideology are analyzed. Lastly, issues of ethical dilemma and quality of research in psychotherapy research are discussed.