Destrüktif omurga lezyonları ve omurga tüberkülozu


Creative Commons License

Gürbüz M. S. , Sarıtepe F.

Kemik Eklem Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 April 2019, pp.116

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.116

Abstract

AMAÇ: Kliniğimizin omurganın destrüktif lezyonları konusundaki deneyimlerini sunmak, omurga

tüberkülozunu vurgulamak ve lezyonların klinik, radyolojik, mikrobiyolojik ve patolojik özelliklerini

değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kliniğimizde 2016-2018 yılları arasında tanı ve tedavi alan 46 non-travmatik destrüktif

omurga lezyonu retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verilerinin yanında lezyonların kaynağı ve

patolojik özelliklerine göre; neoplastik ve non-neoplastik, primer ve metastatik, infeksiyöz ve non-infeksiyöz,

tüberküloz ve non-tüberküloz olarak categorize edildi.

BULGULAR: Toplam 46 non-travmatik destrüktif omurga lezyonunun; 13 tanesi neoplastic, 33 tanesi nonneoplastik

idi. Neoplastik lezyonların 5 tanesi metastaz, 3 tanesi kordoma, 3 tanesi plazmositom ve 2 tanesi ise

osteosarkom idi. Neoplastik olmayan lezyonların ise, 13 tanesi osteoporoz, 13 tanesi infeksiyöz ve kalan 7 tanesi

ise patolojik ve mikrobiyolojik olarak tanı konulamayan lezyonlar kategorisinde yer aldı. İnfeksiyöz lezyonların 8

tanesi non-tüberküloz ve 5 tanesi ise tüberküloz olarak tespit edildi. Tedavi stratejimiz açık biyopsi, lezyonun

cerrahi rezeksiyonu, seperasyon cerrahisi, instabilite olan durumlarda transpediküler vida ile fiksasyon, kifoplasti

ve takip eden ek tedaviler olarak belirlenmiştir. Ek tedaviler lezyonların son tanıları, klinik, radyolojik,

histopatolojik ve mikrobiyolojik sonuçlar doğrultusunda konservatif yaklaşım, antibiyotik tedavisi, kemoterapi

ve radyoterapi olmuştur.

SONUÇ: Non-travmatik destrüktif omurga lezyonları, her birinin kendine has klinik, radyolojik, histopatolojik ve

mikrobiyolojik karakteristik özellikleri olan çeşitli patolojileri içermektedir. Bütün bunlarla beraber omurga

tüberkülozu ülkemizde halen yaygın olarak görülmektedir. Tanının gecikmemesi ve bulaşın önlenmesi amacıyla

tedavinin zamanında başlatılmasının ve nörolojik deficit oluşmadan gerekli tedavilerin yapılmasının önemini

vurgulamak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Benign, omurga, malign, spinal, tüberküloz