Türk İşletme Dünyasından Mhasebe Barter Uygulamaları ve Örnekleri


Kızıl C., ŞEKER Ş. E. , Avarkan T.

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.67-78, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 7
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.67-78

Özet

Yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmekte olan barter sistemine üye işletmelerin mal ve hizmet alım satım işlemlerini gerçekleştirmede kullandıkları takas işlemleri ile ilgili bilgiler aktarmaktır. Bilindiği üzere, takas işlemleri yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Para icad olmadan önce insanlar, ihtiyaçlarını ürettik- leri ürünleri birbirleri ile değiş tokuş ederek karşılamaktaydı. Günümüzde ise barter sis- teminin gelişmesiyle birlikte artık firmalar da en ucuz finansman kaynağı olarak barter sistemine üye olup sistem üzerinden takas işlemleri gerçekleştirerek faaliyetlerini sürdür- mektedirler. Böylece banka kredilerine ödenmekte olan yüksek faiz oranlarının da önüne geçilmektedir. Hazırlamış olduğumuz bu çalışmada, Türkiye’de barter sistemine üye olan işletmelerin uygulamada muhasebe kayıtlarının ne yönde gerçekleştirildiği örnekleriyle gösterilmekte ve incelenmektedir.