A Narratological Approach to Digital Artgame: Lyricism, Poem-Game and Creative Interactivity in the Night Journey


Creative Commons License

Sayılgan Ö.

Art-e Sanat Dergisi, vol.12, no.24, pp.372-404, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 24
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Art-e Sanat Dergisi
  • Page Numbers: pp.372-404

Abstract

While the theoretical approach to digital game was partly becoming apparent in a discussion focusing on if games must be analysed with the terms and methods of narratolgy or ludology; another discussion came up with a focus on if games were art or not. This research brings close together these two distinct branchs of discussion shaping dijital game literature. Bill Viola’s experimental artgame The Night Journey is analysed as a lyric dramaturgical work of art from a narratological perspective. The Night Jouney isn’t narrative, but it is still representaional and functions as an open work independent from any story-structure. In the scope of this research, are founded the motives forming the lyrical dramaturgy of poem-game over The Night Journey; is discussed in game creative interactivity structure where directional dialetic is resolved. Accordingly, journey as a theme, game mechanics from which is designed reflexion as agency, blurred audio-visual environment and the written, visual and interactive use of artist’s sources are described as units forming lyrical style. 

Dijital oyuna kuramsal yaklaşımların bir bölümü oyunların anlatıbilim mi yoksa ludoloji kavram ve yöntemleriyle mi çözümlenmesi gerektiği şeklinde belirginleşirken, bir başka tartışma da dijital oyunların sanat olarak kabul edilip edilemeyeceği odağında gerçekleşmiştir. Bu araştırma birbirinden farklı iki koldan sürmüş ve dijital oyun literatürüne şekil vermiş olan bu iki tartışmayı biraraya getirmektedir. Bill Viola’nın Gece Yolculuğu başlıklı deneysel sanat oyunu, dijital sanat için bir örnek oluşturmasının yanında, aynı zamanda anlatıbilim çerçevesinden lirik dramaturjik bir yapıt olarak okunmuştur. Gece Yolculuğu anlatısal değildir, fakat hala temsilidir ve öyküsel bir çizgiden bağımsız açık bir yapıt olarak işler. Bu araştırma kapsamında Gece Yolculuğu örneği üzerinden şiir-oyunun lirik dramaturjisini meydana getiren motifler bulgulanmış; doğrudan nedenselliğin çözüldüğü oyun içi yaratıcı etkileşimlilik yapısı sorgulamaya açılmıştır. Buna göre, bir tema olarak yolculuktefekkürün bir amaçlı eylem olarak tasarlandığı oyun mekanikleri, netsiz görsel-işitsel evren ile sanatçının kullandığı kaynakların yazılı, görsel ve etkileşimli kullanımı lirik üslubu oluşturan birimler olarak tanımlanmıştır.