Su Hizmetlerinde Yeniden Belediyeleştirmenin Katılımcılığa Etkisi


Çelikbilek A.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 March 2018, pp.1023-1031

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1023-1031

Abstract

Adverse events associated with the privatization of public services such as continuous price increase, deteriation of working conditions, failure of promised infrastructure investments, focusing on profit instead of fair resource management and equal service led to great public opposition. These opposition that is spreading from the public revealed the process of re-municipalization that can be named as return of urban services to public. Water re-municipalization campaigns are based on the fact that the water is a public “common” and citizens will receive better service if water service is provided by the public. However, although the public has greater confidence in the public sector for the delivery of services, various legal, political or administrative issues have caused some cities to not be as successful as they had been expected. At  this point, how the public participation has been addressed in the management process of re-municipalization activities that are spreading from the public is important. The main purpose of this study is to examine how the public participation processes be addressed in the water service managements that are returned to public in this new era. The study examined the water management mechanisms of Paris, Montpellier, Berlin and Cordoba which have different participation mechanisms after the re-municipalization. According to the results of the study, although there are examples of failures or various deficiencies, these cities which manage successfull participation processes, seem to have made considerable progress via their multi-actor structures in managing the process of improved public participation.

Keywords: Public participation, Basic services, Participation, Water management, Re-municipalization, Citizen participation

Kamusal hizmetlerin özelleştirilmesi ile birlikte fiyatlarda görülen yüksek artışlar, iş koşullarının kötüleşmesi, altyapı yatırımlarının gerçekleşmemesi, şirketlerin adil kaynak yönetimi ve eşit hizmet yerine kâr elde etmeye odaklanması gibi olumsuz gelişmeler, büyük toplumsal muhalefetlere yol açmıştır. Halk tabanından yayılarak gerçekleşen bu muhalefetler, kentsel hizmetlerin tekrar kamu eline geçmesi olarak adlandırılabilecek yeniden belediyeleştirme süreçlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle suyun yeniden belediyeleştirilmesi kampanyaları, suyun kamusal bir “ortak” olduğu ve kamu sahipliliğinde olduğunda halkın daha iyi hizmet alacağı temeline oturmaktadır. Ancak, hizmetlerin sunumu için halk, kamu sektörüne daha büyük güven duysa da çeşitli yasal, siyasi ya da idari sorunlar, bazı kentlerde yeniden belediyeleştirmenin beklendiği ölçüde başarılı gerçekleşememesine neden olmuştur. Bu noktada, halk tabanlı ortaya çıkan yeniden belediyeleştirme faaliyetlerinin yönetim süreçlerinde halk katılımını ne şekilde ele aldığı büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, kamuya geri dönen su hizmetlerinin bu yeni süreçte halkın katılımı süreçlerini nasıl ele aldığını irdelemektir.Çalışma kapsamında, yeniden belediyeleştirme sonrası farklı katılım süreçleri yürütmekte olan Paris, Montpellier, Berlin ve Cordoba kentlerinin su yönetim mekanizmaları incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, başarısız örneklere ya da çeşitli eksikliklere rağmen, başarılı süreç yöneten bu kentler, gelişmiş kamusal katılım süreçleri yönetmede çok aktörlü yapılarıyla önemli bir ilerleme kaydetmiş görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Halkın katılımı, Kamusal hizmetler, Katılımı, Su yönetimi, Yeniden belediyeleştirme