TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi


Çalışkan H., Kurşuncu B., KURBANOĞLU C. , Güven Ş. Y.

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.9, no.3, ss.35-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.35-42

Özet

Özet Makine parçaları ve kalıpların talaşlı olarak işlenmesinde birçok kesici takım malzemesi kullanılmaktadır. Konvansiyonel işleme yöntemlerinden farklı olarak yüksek hızda kesme, kuru kesme ve sert metal işleme gibi talaşlı işleme yöntemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır ve bu yüzden, işleme yöntemine uygun özelliklere sahip kesici takım malzemesinin seçilmesi önem arz etmektedir. Ancak, her kesici takım malzemesi her bir özellik için farklı performans göstermektedir ve uygulanan talaşlı işlemeye en uygun kesici takım malzemesinin seçilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda, bu çalışmada, 19 adet alternatif kesici takım malzemesi ve 10 adet seçim kriterinden oluşan bir karar matrisi ele alınmıştır. Kesici takım malzemelerinin yoğunluk, sertlik, akma dayanımı, elastisite modülü, basma dayanımı, kayma dayanımı, Charpy darbe dayanımı, termal iletkenlik, termal genleşme katsayısı ve maliyet değerleri seçim kriterleri olarak kullanılmıştır. Bu karar matrisindeki veriler kullanılarak, kesici takım malzemesi seçimi problemini çözmek amacıyla TOPSIS metodu uygulanmıştır. Suni tek kristalli elmas ve suni çok kristalli elmasın, en uygun kesici takım malzemesi olduğu belirlenmiştir. AISI O2, ASTM A2, AISI A11 ve ASTM A6, uygun olan diğer kesici takım malzemeleridir. Elde edilen sıralamanın, literatürde diğer malzeme seçim metotları ile elde edilenler ile uyum içerisinde olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Kesici Takım, Malzeme Seçimi, TOPSIS Metodu, Sıralama.
Cutting Tool Material Selection Using TOPSIS Method Abstract In machining of machine components and molds several cutting tool materials are used. As distinct from conventional machining methods, the usage of machining methods such as high speed machining, dry machining and hard machining becomes widespread; and hence, the selection of cutting tool material with properties suitable to used machining method has importance. However, each cutting tool material shows different performance for each property and the most suitable cutting tool material for the machining method applied must be selected. For this purpose, in this study, a decision matrix composed of 19 cutting tool materials and 10 selection criteria was utilized. The density, hardness, yield tensile strength, modulus of elasticity, compressive strength, shear strength, Charpy impact strength, thermal conductivity, coefficient of thermal expansion and cost of cutting tool materials were used as selection criteria. Using the data in the decision matrix, TOPSIS method was applied to solve the cutting tool material selection problem. Synthetic single crystal diamond and synthetic polycrystal diamond, followed by AISI O2, ASTM A2, AISI A11 and ASTM A6, were determined to be the most suitable cutting tool materials. It was seen that the rank was in good agreement with those of obtained by other selection methods in literature Keywords : Cutting Tool, Material Selection, TOPSIS Method, Ranking.