TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi


Çalışkan H., Kurşuncu B., KURBANOĞLU C. , Güven Ş. Y.

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.9, no.3, ss.35-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.35-42

Özet

Özet Makine parçaları ve kalıpların talaşlı olarak işlenmesinde birçok kesici takım malzemesi kullanılmaktadır. Konvansiyonel işleme yöntemlerinden farklı olarak yüksek hızda kesme, kuru kesme ve sert metal işleme gibi talaşlı işleme yöntemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır ve bu yüzden, işleme yöntemine uygun özelliklere sahip kesici takım malzemesinin seçilmesi önem arz etmektedir. Ancak, her kesici takım malzemesi her bir özellik için farklı performans göstermektedir ve uygulanan talaşlı işlemeye en uygun kesici takım malzemesinin seçilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda, bu çalışmada, 19 adet alternatif kesici takım malzemesi ve 10 adet seçim kriterinden oluşan bir karar matrisi ele alınmıştır. Kesici takım malzemelerinin yoğunluk, sertlik, akma dayanımı, elastisite modülü, basma dayanımı, kayma dayanımı, Charpy darbe dayanımı, termal iletkenlik, termal genleşme katsayısı ve maliyet değerleri seçim kriterleri olarak kullanılmıştır. Bu karar matrisindeki veriler kullanılarak, kesici takım malzemesi seçimi problemini çözmek amacıyla TOPSIS metodu uygulanmıştır. Suni tek kristalli elmas ve suni çok kristalli elmasın, en uygun kesici takım malzemesi olduğu belirlenmiştir. AISI O2, ASTM A2, AISI A11 ve ASTM A6, uygun olan diğer kesici takım malzemeleridir. Elde edilen sıralamanın, literatürde diğer malzeme seçim metotları ile elde edilenler ile uyum içerisinde olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Kesici Takım, Malzeme Seçimi, TOPSIS Metodu, Sıralama.