Turizmde popüler Ülkelerin Turizm Politikaları ve Türkiye İle Karşılaştırmalı Analizi


Creative Commons License

Yaşar İ., Çetinkaya Ç.

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.3, pp.1018-1036, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Hospitality & Tourism Complete
  • Page Numbers: pp.1018-1036

Abstract

Turizm, globalleşme ile birlikte dünya genelinde sürekli büyüyen yapısıyla ve en çok değer yaratan yönüyle uluslararası alanda en önemli sektörlerden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda ülkelerin uyguladığı turizm politikası ve planlamaları oldukça önem arz etmektedir. Türkiye’de de 1963’ten itibaren uygulanan beş yıllık kalkınma planlarında turizmle ilgili alınan kararlar, 1982’de yayınlanan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 2007’de yayımlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı turizm alanında en önemli politika ve planlama çalışmalarıdır. Çalışmanın amacı, turizmde öncü konumda olan ülkelerin turizm politikalarını ele almaktır. Bu bağlamda çalışmanın turizmle ilgili yapılacak yeni araştırmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre kitle turizminin uluslararası alanda yaygınlaşması ve turizmin gelir yaratıcı etkisinin gittikçe daha yüksek seviyede anlaşılmasıyla birlikte ülkeler yeni turizm politikaları oluşturmaya devam etmişlerdir. Zamanla bu politikaları güçlendirerek farklı turizm alternatifleri ile pastadan aldıkları payı arttırmaya çalışmışlardır.