İletişim Sistemlerinin Tıbba Katkısı: Biyotelemetri ve Hareketli Hasta İzleme


KARAGÖZOĞLU B.

V. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1-10

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

İletişim teknolojileri son yarı yüzyılda baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve hayatımızın her noktasını etkilemektedir. Bu etkinin en belirgin olduğu alanlardan birisi de şüphesiz sağlık alanıdır. İnsan vücudu çalışması sırasında çeşitli organların işlevleri ile ilgili izleme işaretleri üretir. Elektrokimyasal, kimyasal ve mekanik nitelikteki bu işaretlerden bir kısmı hastalardan uygun algılayıcılarla alınıp elektriksel işaretlere dönüştürülür ve elektronik yöntemlerle işlenip yorumlanmak üzere ilgili sağlık çalışanına sunulur. Biyotelemetri yatağa bağlı olmayan hareketli hastalardan fizyolojik ve fiziksel bilgileri alıp bir iletişim kanalı yoluyla hekim tarafına ulaştıran bir tekniktir. Hasta kendi doğal ortamında kalıp hastane ortamının psikolojik etkilerine maruz kalmadan izlenebilmektedir. Klinik incelemelere destek olan bu teknikle kalp atışları ve fiziksel hareketle ilgili bilgiler kolaylıkla toplanabilir. Yeni elektronik elemanların ve mikroelektromekanik sistemlerin katkıları ile algılayıcılardaki gelişmeler uygulama alanlarını genişletmektedir. Yeni veri indirgeme ve kavramsal radyo gibi iletişim tekniklerinden yararlanılması, hastadan alınan bilginin değerlendirilmesini yalnız hekim yaparken uzman sistem ve işaret işleme yöntemlerindeki gelişmeler hasta tarafındaki kısmın da akıllı sisteme dönüştürülmesi ile değerlendirmelerin ve gerekli uyarıların doğrudan yapılabilir olması iletişim sisteminin daha etken kullanılmasını sağlayacaktır. Ayrıca mobil haberleşme cihazlarının telemetrik amaçlarla da kullanılabilmesi kronik hastaların ve yaşlıların kendi doğal ortamlarında yarı bağımsız yaşarken izlenmelerine imkân sağlamaktadır. Böylece iletişim teknolojileri e-sağlık ve teletıp gibi yeni uygulamalarla sağlık konusundaki araştırmalara ve hizmetlerin iyileştirilmesine katkı sağlanmaktadır.