KATAR DIġ POLĠTĠKASI VE ARAB BAHARI


ERMAĞAN İ.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.12, ss.300-320, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayısı: ss.300-320

Özet

Orta Doğu Bölgesi ve Basra Körfezi, dünyanın enerji santrali olduğundan 
uluslararası ilişkilerin ana araştırma konularından biridir. Makale, Katar’ın Orta 
Doğu politikalarındaki yeri ve önemini aktararak Arap Baharı sürecinde izlediği 
politikalara odaklanmaktadır. Dış politikasındaki arabuluculuk ve tarafsızlık ilkelerini 
bu süreçte aktif müdahil tutuma dönüştüren ülke, başlangıçta bölgesel ölçekte etkiler 
kazanmıştır; fakat Suriye’deki savaş ve Mısır’daki askeri darbe ile politikalarını gözden 
geçirme ihtiyacı hissetmiştir. Katar deneyimi göstermektedir ki, demokratik ve jeopolitik 
gelişmeler iç içedir; küresel ve bölgesel aktörlerin siyasetleri ve alt gruplar bu sürecin 
belirleyenleridir. Çalışma iddia etmektedir ki, halkların değişim talepleri yeni bir 
bölgesel düzeni tesis etme ihtimali içeriyorsa burada aynı zamanda bir risk 
bulunmaktadır. Katar, “eski düzen-yeni talepler-küresel dengeler-bölge içi güç 
denklemleri” dörtlüsünde inişli çıkışlı dış politik süreçleri iyi yönetebildiği ölçüde 
hedeflerine varabilir.