Dispositional Essentialism in the Context of the Necessity of the Laws of Nature


Creative Commons License

Deniz E. M.

KUTADGUBILIG: FELSEFE-BILIM ARASTIRMALARI DERGISI (PHILOSOPHY-SCIENCE RESEARCH JOURNAL), no.44, pp.43-63, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: KUTADGUBILIG: FELSEFE-BILIM ARASTIRMALARI DERGISI (PHILOSOPHY-SCIENCE RESEARCH JOURNAL)
  • Journal Indexes: Philosopher's Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.43-63

Abstract

We can state that three different views have been put forward on the contemporary debate of laws of nature. The first of these is the regularity theory, which argues that the laws of nature do not imply any necessity and they are merely regularities that we observe. The second one, nomic necessity theory, by criticizing regularity theory defends that there is a nomic necessity in the laws of nature, and they have an ontological basis beyond regularity, and even so, the laws of nature are contingent. Third and the last view is dispositional essentialism. It defends that the necessity we observe in the laws of nature is based on essential dispositional properties of objects. In this study, we will describe these theories and discuss their arguments and weaknesses. Accordingly, we will state that; regularity theory has difficulties in distinguishing accidents from laws, and nomic necessity theory has problems in establishing the necessity of laws of nature and revealing the nature of particular-universal relation. Eventually, we will state that dispositional essentialism is still the strongest position among the three views and the minkish-finkish and antidote statuses -which are presented as counterexamples of dispositional essentialism- arise from categorical thinking and this leads to misinterpretation of dispositional essentialism. We will demonstrate that these counter-examples, ipso facto, affirm the basic notion of dispositions as defended by dispositional essentialism.

Doğa yasalarının mahiyeti tartışmasının çağdaş dönemde geldiği nokta itibariyle üç farklı görüşün ortaya konulduğunu belirtebiliriz. Bunlardan ilki doğa yasalarının herhangi bir zorunluluk içermeyen, gözlemlediğimiz düzenliliklerden ibaret olduğunu savunan düzenlilik teorisidir. Düzenlilik teorisini eleştirerek; doğa yasalarında nomik zorunluluk olduğunu, doğa yasalarının düzenlilik ortaya koymasının ötesinde ontolojik bir temeli olduğunu, ancak yine de doğa yasalarının olumsal yapıda olduğunu savunan görüş ise nomik zorunluluk teorisi olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü ve son görüş ise; doğa yasalarında gözlemlenen zorunluluğun nesnelerin istidadi özelliklerine dayandığını savunan istidadi özcülüktür. Çalışmamızda bu üç farklı doğa yasası görüşünü aktararak, argümanlarını ve tespit ettiğimiz eksikliklerini tartışacağız. Buna göre düzenlilik teorisinin rastgelelikler ile yasaları ayırmada güçlük yaşadığını, nomik zorunluluk teorisinin ise doğa yasalarındaki zorunluluğun kuruluşu ve tümel-tikel ilişkisinin mahiyetini ortaya koymada sorunlarla karşılaştığını aktaracağız. Nihayetinde istidadi özcülüğün bu görüşler içinde halen en güçlü pozisyon olduğunu, istidadi özcülüğe karşıörnekler olarak ortaya konulan minkish, finkish ve panzehir durumlarının istidatların kategorik düşünülerek yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını, bu eleştirilerin istidadi özcülüğü tasdik edip teorinin güçlendirilmesinde katkı sunduğunu belirteceğiz.