Laparoskopik Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Kasık Fıtığı Onarımı Sonrası Nadir Görülen Komplikasyon: Nekrotizan Apandisit


Creative Commons License

Akay T., Leblebici İ. M.

INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), Konya, Turkey, 22 - 23 May 2020, pp.443-444

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.443-444

Abstract

Özet: Kasık fıtığı görülme sıklığı 3% ile 8% arasında değişmektedir. Bu hastalığın

yüksek insidansı inguinal herni onarımını en yaygın cerrahi prosedürlerden biri

yapar. Kasık fıtığı cerrahisi bu alanda laparoskopik cerrahinin uygulanması ile

farklı bir boyut kazanmıştır. Kasık fıtığı tedavisinde laparoskopik transabdominal

pre-peritoneal (TAPP) yaklaşım, öncelikle tekrarlayan fıtıklar, bilateral fıtıklar,

femoral fıtıklar ve kontralateral gizli kalmış fıtıklarda açık kasık fıtığına uygun bir

alternatiftir. Laparoskopik TAPP tekniğinde peritonun kapatılması operasyonun

sonunda ameliyatın erkenden bitirilmesi isteği ile operasyonun dikkat edilmeyen ve

cerrahın ergonomik olarak en zorlandığı bölümlerden biridir. Peritonun

kapatılması işleminde;titanyum tacker, stapler ve intrakorporeal sürekli sütür

tekniklerinden biri kullanılabilir. Olgumuz 29 yaşında, atletik yapılı erkek hasta.

Bilateral inguinal herni nedeni ile standart bilateral laparoskopik TAPP herniorafi

uygulandı. Operasyonda 15x10 cm'lik üç boyutlu mesh (3D MaxTM Mesh, Bard,

Warwick, USA) kullanıldı. Periton absorbable tacker (AbsorbaTack, Covidien Corp,

Norwalk, CT) yardımıyla kapatıldı. Postoperatif dönemde hastanın sol inguinal

bölgesine uygulanan TAPP herniorafi onarımı sorunsuz iken, sağ inguinal bölgede

hematom gelişti. Hematom yaklaşık 2 hafta sonra spontan regrese oldu. Ancak hasta

taburcu edildikten sonra dönem dönem karın ağrısı kliniği ile başvurdu.

Operasyondan yaklaşık 5 ay sonra hasta tekrar karın ağrısı şikayetiyle başvurdu.

Subileus kliniği düşünüldü ve nazogastrik dekompresyon uygulandı ancak batındaki

yaygın ağrı sağ inguinal bölgeye yer değiştirmesi ve karın sağ alt kadranda defans

gelişmesi sonucu çekilen batın tomografisinde apendiksin distal kısmının aponörotik

alana uzandığı ve inflamasyon sonucu kalınlaştığı saptandı. Hastaya laparoskopik

eksplorasyon uygulandı ve eksplorasyonda sağ inguinal bölgede hematom gelişen

alanda peritonun tackerdan ayrılmış olduğu ve açıldığı, apendiksin distal kısmının

peritonun parsiyel açılmış olduğu bölgeye yapışıp nekroz geliştiği saptanması

üzerine hastaya laparoskopik apendektomi uygulandı. Periton ise devamlı olarak

intrakorporeal sütür tekniği ile kapatıldı. TAPP hernioplastide peritonun tacker ile

kapatılması zaman açısından tasarrufmuş gibi görünse bile, özen gösterilmesi

gereken ameliyatın önemli bir parçası olduğu, hematom gibi çeşitli

komplikasyonların gelişmesi sonucu peritonun açılabileceği ve iç organların bu

bölgede yapışıklık meydana getirebileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: herniorafi, laparoskopik, periton, apandisit.