Lustra (Ezra Pound)


Koytak M. E.

Ketebe, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Ketebe
  • City: İstanbul

Abstract

Annotated edition and translation by Elyesa Koytak
Lustra bir anafor-kitaptır. Pound’un 1913-16 yılları arasında Londra’da yazdığı bu şiirler imgeyle siyaseti, lirizmle konuşmayı, nükteyle hicvi, trubadur şarkılarıyla kübizmi, farklı kültür ve tarihleri birbirine katar, karıştırır; ancak bu anafora tek bir renk veya katman hakim olmadığı gibi, okuyanı dibine çekip boğmak yerine kendi döngüsüne katılmaya davet eder. Bu girdap modern şiirin kurucu kaynaklarından biridir.