İlhanlı Valisi Emir Timurtaş’ın İsyanı


Dalkesen N.

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.43, pp.301-324, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 43
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.301-324

Abstract

Anadolu’nun genel valisi olan Emir Timurtaş Noyan göreve başladıktan dört yıl sonra 1322 yılında “mehdi” olduğunu ileri sürerek İlhanlı hükümdarı Ebû Saʽîd Han’a isyan etmiş ve 1327 yılında sığındığı Mısır Memluk Sultanı tarafından öldürülmüştür. Valiliği sırasında Anadolu’da siyasi, askeri ve ekonomik şartları iyileştirmiştir. Ayrıca, farklı sosyo-kültürel özelliklerde olan Anadolu halkının tamamının desteğini sağlayabilmek için hem Sünni bir hükümdar gibi icraatlar yapmış ve Sünni İslam ilkelerine bağlı olduğunu bildirmiş hem de mehdi olduğunu ileri sürmüştür. Timurtaş siyasi amaçlarına ulaşamamıştır ama Anadolu halkı tarafından benimsenmiş ve desteklenmiştir. Bu nedenle öldükten on yıl sonra, oğlu Şeyh Hasan “sahte Timurtaş”ın etrafında savaşmaya hazır binlerce Türkmen ve Moğol’u toplamayı başarmıştır. Bu çalışmada Timurtaş’ın siyasi amaçlarına ortam oluşturan Anadolu’nun siyasi, sosyal ve ekonomik koşulları ve Timurtaş’ın siyasi, askeri ve ekonomik faaliyetleri devrinin tarihi kaynakları ışığında incelenecektir. Bu çalışma, Anadolu’nun sosyo-kültürel ve dini tarihi ile ilgili yapılan çalışmalara katkı sağlayacak yeni bilgiler ve farklı bakış açıları sağlamayı amaçlamaktadır.