Hukukun Dili Üzerine


Er E.

4. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.237-250

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Niğde
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.237-250

Özet

Hukukun Dili Üzerine

Özet: Özgün ve düzgün bir dil kullanmak herkes için gereklidir. Fakat herkesten daha çok hukukçular için bir hak ve sorumluluktur. Çünkü düzgün ve herkesçe nerdeyse eşit biçimde kullanılan bir dil özellikle hukukta yorum gibi büyük tutarsızlıklara yol açmaya gebe olguları önlemenin biricik yoludur. “Bunun neden böyle olması gerektiği, bu yolun üzerindeki temel engellerin neler olduğu sonrasında bu yolda ilerlerken eksik ve yanlış yapılanlarla elde edilen başarıların ne olduğunu” ortaya koymak bu çalışmanın başlıca varlık nedenidir. Bu nedenle, birer örnek olarak, Türkçe ve İngilizce yalınlaştırıcı dil atılımlarının neden ve sonuçlarını incelemek gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Hukuk, Adalet, dil, devrim (özgerme), özcülük, dilde kolaylık, tutuculukOn the Language of Law
Abstract: 
Usage of an original and straight language is necessary for everyone. However, it is a right and a responsibility for lawyers more than everyone is. Because a language that is straight and used by everyone equally, is the only way for preventing phenomenons, which will likely create inconsistencies like interpretation in law especially. Explaining answers of “Why this have to be like this?”, “What are the main obstacles on this road?”, ”What are things that are the wrongness and lacking; and claimed successes whilst moving on this road?” are the main reasons for the existence of this article. For this reason, as examples, it is necessary to study causes and consequences of Turkish and English plain language breakthroughs.
Keywords: Law,  Justice,sociology,language,revolution,essentialism,easiness in language,conservativism