İstanbul’da Akut Apandisit İnsidansı: 7 Yıllık Olgu Analizi


Creative Commons License

Kırman Ü. N. , Keser B. N. , Çolapkulu N., Alimoğlu O.

4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, MEDJRCONGRESS, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.4, pp.7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.7

Abstract

Giriş: Akut apandisit, en sık görülen akut karın nedenlerinden biridir. Günümüzde akut apandisit tanısı konulan hastalara, cerrahi tedavi önerilmektedir. Akut apandisit tedavisinde, açık veya laparoskopik apendektomi teknikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul’daki akut apandisit olgularının yıllara göre insidansını belirlemeyi, ve açık ve laparoskopik apendektomi oranlarını incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya İstanbul’da bulunan 11 Üniversite Eğitim Araştırma Hastanesi dahil edildi. Bu hastanelerde 2012-2018 yılları arasında görülen akut apandisit olguları retrospektif olarak incelendi. Tanımlayıcı istatistik testleri ve Ki-kare testi uygulandı.

Sonuçlar: Bu çalışmada 34.151 akut apandisit olgusu değerlendirildi. Akut apandisit insidansının ve insidans hızının yıllara göre artış trendinde olduğu gözlendi. Akut apandisit olgularının ilkbahar aylarında daha sık olduğu görüldü; fakat istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Akut apandisit olgularının %1.5’i perfore apandisit, %0.5’i plastron apandisit idi. Yıllara göre laparoskopik apendektomi oranının artış trendinde olduğu görüldü. Belirlenen zaman aralığında, toplam laparoskopik apendektomi oranı en yüksek olan hastanede bu oran %92.4 iken, en düşük olan hastanede %9.1 olarak tespit edildi. Çıkarım: İstanbul’da akut apandisit insidansı ve insidans hızı artmaktadır. İstanbul’daki akut apandisit olgularının tedavisinde, laparoskopik apendektomi uygulanma sıklığı yıl geçtikçe artmaktadır. Anahtar Kelimeler: açık apendektomi, akut apandisit, laparoskopik apendektomi