Portal hipertansiyon tedavisinde Sugiura ameliyatı (transtorasik özofageal transeksion, paraözofagokardiyak devaskülarizasyon, splenektomi)


Küçükaydın M., OKUR H., Bekerecioğlu A., Kazez A., Turan C.

XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Turkey, 01 November 1992

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey