İstanbul'daki Bir Şehir Hastanesinde 2015-2020 Yılları Arasında Yapılan Erişkin Aşılarının Değerlendirilmesi


Çaşkurlu H., Ergen P., Aydın Ö.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.31, no.3, pp.209-213, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17942/sted.891734
  • Journal Name: STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.209-213

Abstract

Amaç Aşılama, bulaşıcı hastalıkları önlemede kişisel hijyen, çevre sağlığı uygulamalarından sonra, en etkili ve güvenli koruyucu sağlık hizmetidir. Aşılama ile enfeksiyon hastalığı ve ölüm riskleri, sakatlıklar azaltılabilmektedir. Aşı ile önlenebilir hastalıkların çoğunun 20. yüzyıldaki insidansı aşılamalar sonrasında %99’ un üzerinde azaltılmış, bazıları ise (çiçek hastalığı) tamamen eradike edilmiştir. Aşı ile önlenebilir hastalıkların çocuklarda azalırken, ergenlerde ve erişkinlerde daha fazla görülmeye başlandığı rapor edilmektedir. Bunun başlıca nedeninin aşılarla elde edilen bağışıklığın zamanla azalması, ergen ve erişkinlerde önerilen rapel aşı dozlarının yapılmaması, çocukluk döneminde aşıları eksik kalan ya da hiç aşılanmayan kişilerin varlığı ile açıklanmaktadır. Biz de hastanemizde 5 yıl süresince yapılan erişkin aşılamasını değerlendirerek kendi verilerimizi ve erişkin aşılamasında ne durumda olduğumuzu belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak 2015 –Ocak 2020 yılları arasında hastanemizde yapılan aşı kayıtları retrospektif olarak bilgi işlem merkezinden çıkarıldı ve hastaların klinik bilgileri aşı hemşireliği kayıtlarından tespit edildi. Bulgular Hastanemizde Ocak 2015-Ocak 2020 tarihleri arasında 12908 tetanoz (%85,5), 124 (%0,09) mevsimsel influenza, 1151 (%7,6) konjuge 13 valanlı pnömokok aşısı, 750 (%4,9) Kızamık Kızamıkçık Kabakulak aşısı, 71 varicella zoster aşısı, 61 konjuge meningokok aşısı, 28 Hepatit B, 2 Hepatit A olmak üzere toplam 15095 aşı yapılmıştır. Sonuç Hastanemizin beş yıllık aşılama sayıları değerlendirildiğinde erişkinlerde aşılamanın istenilen düzeyde olmadığı görülmüştür. Erişkin aşılama daha çok birinci basamak sağlık kuruluşlarında yürütülmesine rağmen 3.basamak sağlık kuruluşlarında da hekim ve hasta bazında farkındalığı artırmak ve erişkinde aşılama oranlarını yükseltmek gerektiğini vurgulamaktayız.